ธัญพืชแห่งชีวิต

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “ธัญพืชแห่งชีวิต” วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนไทยทุกภาค รากฐานการเป็นสังคมเกษตรกรรมผสมผสานคติความเชื่อพื้นเมือง ตั้งแต่ การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ธรรมชาติ ศาสนา จนมีวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อหลากหลายตกทอดมาถึงปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :