ม้ง

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ม้ง” อิสระชนกลุ่มน้อย ถิ่นฐานเดิมประเทศจีน อพยพหนีเจ้าของประเทศลงมาทางใต้ ตะวันออกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตอนเหนือของลาว ประเทศไทยและเวียดนาม

ออกอากาศวันที่ 6 ต.ค. 2562 เวลา 07:52 น.
Tag :