ไฟฟ้าเพื่อประชาชน ๒

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ไฟฟ้าเพื่อประชาชน ๒” แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2555-2564 เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อประเทศไทยจักได้พัฒนาให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักของประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบชุมชนสีเขียวครบวงจร

ออกอากาศวันที่ 29 ก.ย. 2562 เวลา 07:52 น.
Tag :