ไทใหญ่

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ไทใหญ่” กลุ่มชนเชื้อชาติไทที่อาศัยทางเหนือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า   ชาวเชียงตุงเรียกว่า “เงี้ยว” ส่วนคนเมียนม่าเรียกว่า “ฉาน” หรือ “ชาน”  สำหรับชาวไทใหญ่เรียกตนเองว่า  “ไต”

ออกอากาศวันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 07:52 น.
Tag :