พุทธศิลป์ถิ่นสามหมอก

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “พุทธศิลป์ถิ่นสามหมอก” แม่ฮ่องสอนแตกต่างจากเมืองล้านนาอื่นๆ สมดังจังหวัดที่มีผู้คนเชื้อสายไทยใหญ่หรือไตอยู่อาศัยมากที่สุดในเมืองไทย สมบูรณ์ด้วยวัฒนธรรมประเพณีอันมีรูปแบบเฉพาะตัว อาหารการกิน รวมทั้งศิลปกรรมสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในงานพุทธศิลป์

ออกอากาศวันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :