รักษ์ชีวิต ณ ทะเลตะวันออก

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “รักษ์ชีวิต ณ ทะเลตะวันออก” สิ่งมีชีวิต สัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศในแนวปะการังน้ำตื้นแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย สะท้อนการใช้ประโยชน์ร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติอย่างแท้จริง

ออกอากาศวันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 17:00 น.