มานิ

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “มานิ” ชาติพันธุ์ย่อยของนิกริโต ดำรงชีวิตตามรอยบรรพบุรุษ ด้วยเจตนารมณ์รักษาสัมพันธภาพเรียบง่าย ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติให้ดำรงอยู่ เปรียบได้กับผู้พิทักษ์จิตวิญญาณแห่งป่าเขา ท่ามกลางความเจริญทางวัตถุของโลกยุคปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 27 ต.ค. 2562 เวลา 07:52 น.