สุขอุทัย

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “สุขอุทัย” ราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย อายุกว่า 7 ศตวรรษ มีพระมหากษัตริย์สืบเนื่องยาวนานเกือบ 2 ศตวรรษ หลักฐาน  อารยธรรมความเจริญสะท้อนอยู่ในศิลปะสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าหลงเหลือให้ศึกษามาจนปัจจุบัน

ออกอากาศวันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :