เงินทองของสุโขทัย

กระจกหกด้าน - “กระจกหกด้าน” ตอน “เงินทองของสุโขทัย” จากหลักฐานทางโบราณคดี ที่ปรากฏ สะท้อนความเป็นแหล่งอารยธรรมอันเจริญรุ่งเรืองในอดีต คนรุ่นหลังจึงได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ การทำทองรูปพรรณซึ่งเกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านกับเทคนิคสมัยใหม่

ออกอากาศวันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :