ลมหายใจภูเขาไฟ

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “ลมหายใจภูเขาไฟ” ชุมชนบนที่ราบลุ่มบริเวณเชิงเขาอังคาร ชาวบ้านนำทรัพยากรธรรมชาติต่อจากพื้นที่ภูเขาไฟและพืชพื้นเมืองเพื่อปัจจัย 4 รวมทั้งผลิตเป็นสินค้าชุมชนมีเอกลักษณ์เพิ่มรายได้

ออกอากาศวันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
Tag :