รสมือมอญ เมืองปทุม

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “รสมือมอญ เมืองปทุม” ชาวมอญเมืองปทุมปรุงแต่งกับข้าวกับปลา ด้วยวัตถุดิบตามฤดูกาลกินกันในครัวเรือน ขยับขยายถึงครัวร้าน เผยแพร่สู่หมู่นักชิม ได้ลิ้มรสอาหารพื้นบ้านที่สืบทอดกันมานานนับร้อยปี

ออกอากาศวันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 17:00 น.