เลียบพระนคร

กระจกหกด้าน - กระจกหกด้าน” ตอน “เลียบพระนคร” การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 12 ธ.ค.62 ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเคลื่อนขบวนผ่านวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา 10 วัด พร้อมทั้งจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา 6 วัด

ออกอากาศวันที่ 5 ธ.ค. 2562 เวลา 17:00 น.