วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น ระดับมัธยมต้นเข้าร่วมการแข่งขันได้ เรียกว่า IJSO

ออกอากาศวันที่ 9 ก.พ. 2563 เวลา 07:52 น.
Tag :