สนุกคิด(Kids)พิชิตจินตนาการ

กระจกหกด้าน - ตอน “สนุกคิด(Kids)พิชิตจินตนาการ” จากหนังสือนิยายสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มการเรียนรู้แก่เด็กยุค 5G ด้วยนวัตกรรมภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงถึงเมืองดิจิตอลจากตำนาน ส่งเสริมทักษะ สร้างสติปัญญา รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไกลและไม่เคยหยุดนิ่ง

ออกอากาศวันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 17:00 น.
Tag :