ตอน ศูนย์โรงเรียนค่าย 1 สอวน.

ร้อยเรื่องเมืองไทย - ตอน ศูนย์โรงเรียนค่าย 1 สอวน. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิ มีพระราชดำริให้ขยายผล ความสำเร็จของโครงการโอลิมปิกวิชาการไปยังโรงเรียนให้ทั่ว ทุกภูมิภาคของประเทศ ต่อยอดเป็นโครงการศูนย์โรงเรียนค่าย 1 สอวน.

ออกอากาศวันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 07:52 น.
Tag :