กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ตอน ลมหายใจภูเขาไฟ

กระจกหกด้าน” ตอน “ลมหายใจภูเขาไฟ” ชุมชนบนที่ราบลุ่มบริเวณเชิงเขาอังคาร ชาวบ้านนำทรัพยากรธรรมชาติต่อจากพื้นที่ภูเขาไฟและพืชพื้นเมืองเพื่อปัจจัย 4 รวมทั้งผลิตเป็นสินค้าชุมชนมีเอกลักษณ์เพิ่มรายได้

ออกอากาศ : 21 พ.ย. 2562