ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

เพลงโคราช

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “เพลงโคราช” เพลงพื้นบ้านสอดแทรกตำนาน นิทาน ชาดก เรื่องราววิถีชีวิตผู้คน ความบันเทิงเรียบง่าย แฝงไว้ซึ่งความความเลื่อมใสศรัทธาในประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่เคยหายไปจากแดนดินถิ่นคุณท้าวสุรนารี

ออกอากาศ : 17 พ.ย. 2562